Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tıp Fakültesi

Vizyon & Misyon

Misyonumuz
 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri olmak üzere 3 temel başlık altında toplanan görevleri vardır. Öncelikli görevimiz; temel ve klinik bilimlere ilişkin ilkeleri anlamış, uygun tutum, etik davranış ve yasal sorumluluk kazanmış karar verebilen, klinik ilkelere uygun akıl yürütme ve değerlendirme yapabilen, klinik becerilerde ve pratik işlemlerde yeterli, hasta için gerekli incelemelerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesini yapan, tedavi uygulayan ya da tedavi yönlendirmesini bilen, sağlığın geliştirilmesine katkı sağlayan ve hastalıklardan korunmasını öğretebilen,  iletişim ve bilgiye ulaşma ve kullanma becerisi yüksek doktorlar yetiştirmektir. Tıp bilimlerinde araştırmalar yaparak ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunmayı da öz görevlerinden biri olarak saymaktayız. Bunlara paralel olarak sadece Erzurum ve yöresinde  değil, ulaşabildiği tüm insanlara sağlık hizmeti sunmayı da görevlerimiz arasında görmekteyiz.

Vizyonumuz

Eğitim ve araştırma alanlarında çağdaş düzeyde doktor, uzman doktor ve bilim adamları yetiştirmek ve aynı zamanda sağlık hizmeti sunmaktır.


Temel Değerlerimiz

Dürüstlük

Güvenirlik

İnsana saygı

Çevre ve doğaya saygı

Evrensellik

Bilimsellik

Mükemmellik

Yeterlilik

Verimlilik

Toplumsal yararlılık

Çağdaşlık

Özgünlük

Katılımcılık
 
 
İlkelerimiz

Ulusal ve kurumsal yasa ve yönetmeliklere uygunluk

Evrensel değerlere saygı

Topluma karşı sosyal sorumluluk

Etik kurallara bağlılık

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde kalitenin gözetilmesi

Araştırmacılığın özendirilmesi

Akademik yeterlik ve başarının ödüllendirilmesi

Kaynakların etkin kullanımı


Paydaşlar

Hasta ve yakınları

Üniversite yönetimi

Yükseköğretim Kurumu

Mezunlarımız

Hekimler

Sağlık Bakanlığı

Diğer tıp fakülteleri

Türk Tabipler Birliği