Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Coğrafya

Web CBS Konferansı

  • 11.05.2018 tarihinde Konuk konuşmacı olarak Öğretim Görevlisi Fatih Ocak tarafından gerçekleştirilen “Web Cbs, Coğrafya ve Bilişim, Coğrafya Biliminin Teknoloji İle Etkileşimi, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Günümüzde Etkin Kullanımı konulu konferans düzenlenmiştir.