Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Profesör Doktor
Yahya Ünlü

 1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  1991 / 1997
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 2. Tıpta Yandal Uzmanlık

  1991 / 1997
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 3. UZMAN

  1997 / 1998
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 4. YARDIMCI DOÇENT

  1998 / 2003
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 5. Tıpta Yandal Uzmanlık

  2000 / 2000
 6. Tıpta Yandal Uzmanlık

  2002 / 2002
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 7. DOÇENT

  2003 / 2008
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 8. Tıpta Yandal Uzmanlık

  2005 / 2006
  Ohio State University
 9. PROFESÖR

  2008 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 10. PROFESÖR

  2008 / 2018
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 11. Tıpta Yandal Uzmanlık

  2009 / 2009
  Universiteit Utrecht
 12. Tıpta Yandal Uzmanlık

  2002 / 2014
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Adı-soyadı: Yahya Ünlü

Doğum  yeri-tarihi: Tortum/ERZURUM-1963ÖĞRENİM DURUMU


Lise: Erzurum Lisesi (1978-1981)

Yüksek Öğrenim: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (1982-1988)


MESLEKİ DURUM

1988-1991: Çerkeş Sağlık Grup Başkanlığı-Çankırı, ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi-Erzurum

1991-1997: Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma Görevlisi (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)

1997-1998: Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Görevlisi (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)

1998-2003: Yardımcı Doçent Doktor (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi ABD)

12. 03. 2003 tarihinde yapılan Doçentlik Sınavında başarılı oldum.

19.11.2008 tarihinde Profesörlük’ e atandım.

Halen Erzurum - Atatürk Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmaktayım. Pediyatrik Kalp ve Damar Cerrahisi Yandal Uzmanlık Belgesi’ne sahibim.                                                                                                                                             

 

2000 yılında Kadir Has Üniversitesi Florance Nightangale  Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında (İstanbul) bir süre Yardımcı Doçent olarak Bölüm Başkanı Prof. Dr.  Bingür Sönmez ile birlikte bizzat ameliyatlara girerek ve yaparak, aktif olarak çalıştım. Uzmanlığımın en önemli döneminde kalp ve damar cerrahisi ile ilgili hemen her alanda (erişkin ve pediyatrik kalp cerrahisi, vaskuler cerrahi), en hassas bilgi ve becerilerimi kazanmamı sağlamıştır.

 

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve  Damar Cerrahisi Anabilim Dalında (Ankara) bir süre Yardımcı Doçent olarak Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu ve diğer hocalarla birlikte aktif olarak Pediyatrik ve erişkin kalp cerrahisi konusunda çalıştım.

2005-2006  yıllarında Ohio State Üniversitesi, Ross Heart Hospital da, Kalp ve Damar Cerrahisi (Adult) Anabilim Dalında (Columbus, Ohio, USA) “Doçent scholor” olarak Dr. Benjamin Sun ile birlikte “Minimal  Invaziv Kalp Cerrahisi, Robotik Cerrahi ve Kalp Transplantasyonu” konularında aktif olarak çalıştım. Konsey toplantıları, genel toplantılar ve diğer eğitim aktivitelerine katıldım.

Bu dönemde Cleveland Clinic’ten “Research Fellowship” olarak çalışma teklifi geldi, fakat “Clinic Fellowship” olmadığı için, bu teklifi kabul etmedim. Bu görüşme sırasında bu klinikte bir süre “visiting scholor” olarak çalıştım.

2009 yılında bir  süre St. Antonius Ziekenhuis, Department of Cardio-Thoracic Surgery, Utrecht,  Nederland’ da Dr. Alaaddin Yılmaz ile birlikte “Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi” konusunda ameliyatlara girerek aktif çalıştım. Konsey toplantıları, genel toplantılar ve diğer eğitim aktivitelerine katıldım.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda araştırılan farklı konulardaki 5 adet projenin yürütücüsüyüm ve 4 adet tez çalışmasının yöneticiliğini yaptım.

Yabancı  dil: İngilizce

ESERLER

 

Yayın ve Bildiriler toplam 212 adet olmak üzere;

Science Citation Index Expanded (SCIE)’ a giren Uluslararası Yayınların sayısı: 42’nin üzerinde,

SCIE’ a giren Uluslararası Bildirilerin sayısı: 68’in üzerinde,

Ulusal Yayınların sayısı: 32’in üzerinde

Ulusal Bildirilerin sayısı: 72’nin üzerinde.

Kitap Bölümü; 3 adet kitapta bölüm yazısı.

 

Aday « Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası »na sahiptir.

 

Atıflar: Toplam 609 adetten  fazladır.

 • SCIE Uluslararası atıfların sayısı: 513’ün üzerinde, (Bunlardan 7’si kitap, 1’i guidelines ve 1’i tez).
 • Ulusal atıfların sayısı: 92’nin üzerinde.

 

Bilimsel Aktiviteler ;

Toplam 75 adet olmak üzere;

Yurtdışı kongreler (Uluslararası) katılım sayısı: 14 adet,

Ulusal Kongreler’e katılım sayısı: 47 adet,

Kurslar: 10 adet (Uluslararası)

Workshoplar: 4 adet (büyük çaplı)


* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.