BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sivil Savunma Uzmanlığı

Yangin Yonergesi

 YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

 

 

          KONU

 

           ………………… Fakültesi Dekanlığı çalışmalarını sürdürdüğü hizmet binasının yangından korunması ve yangın çıkması halinde söndürme işlemlerini sürdürmesidir.

 

           KAPSAM

 

           Bu yönerge …………….. Fakültesi hizmet binasında uygulanır.

 

          KANUNİ DAYANAK

 

          Bu yönerge,12.06.2002 tarih ve 2002/4390 sayılı kamu binalarının yangından korunması hakkındaki yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiştir.

 

1-    YANGIN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK TEDBİRLER:

GENEL TEDBİRLER VE YASAKLAR:

 

v Hizmet binası içindeki çalışma odalarının kapıları numaralanıp anahtarlarının bir adedi dolapta saklanmaktadır.

 

v Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste birimlerince görülecek şekilde panoya asılmış, personele ait diğer bilgiler saklı tutulmaktadır

 

v Sigara yasağı olan yerler (sigara içme odası hariç) levhalarla belirlenmiş ve yasağa uyulması levha ve işaretlerle açıklanmıştır.

 

v Her odada kapalı madeni kağıt sepeti ve belirli yerlerde hurda kağıt toplama varilleri bulundurulmakta, sakıncalı olanlar mesai bitiminde bahçede usulüne uygun olarak yakılmaktadır.

 

v Arşiv ve depolarda sigara içmek, yanıcı madde bulundurmak kesinlikle yasak olup; buralara sorumluları ve sadece gündüzleri girebilecektir.

 

v Çatıda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-parlayıcı madde bulundurulmayacak ve çatı depo veya arşiv olarak kullanılmayacaktır.

 

v Çatı katı giriş kapısı devamlı kapalı bulundurulacaktır. çatı katı devamlı olarak hizmetliler tarafından temiz tutulacaktır.

 

v Hizmet binasında yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak için yeteri kadar temin edilen çelik dolap üzerine “yangında ilk önce kurtarılacaktır” etiketi konulacaktır.

 

v Arşiv ve depolara, ancak görevli ve sorumlu memurlar sadece gündüzleri girebilir. Burada sigara içmek, yanıcı madde bulundurmak kesinlikle yasaktır.

 

v Binada yangın çıkması halinde; personel, büyükşehir itfaiye teşkilatı ile işbirliği yapar ve her türlü yardımda bulunur.

 

v Hizmet binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek ve benzeri hareketleri yapmak, amacı dışında kullanmak yasaktır.

 

v Mevcut elektrik tesisatına ek yapılmaz. Mevcut tesisata ek yapılması zorunluluğu varsa önce rektörlük makamından muvafakat alınacak ve sonra rektörlük makamının vereceği süre içinde noksanlıklar giderilecektir.

 

v Elektrik ocağı, portatif ocak gibi elektrikle çalışan aletlerin kullanılması yasaktır.

 

v Elektrik panosu rektörlük makamının görevlendireceği birim yetkilileri tarafından kontrol edilecektir.

 

v Kalorifer bacaları en az üç ayda bir defa itfaiye teşkilatı tarafından temizlenir.

 

v Kalorifer kazan dairesinde yangınla ilgili alınan tüm tedbirlere uyulacaktır.

 

v Hizmet binasında bulunan tüm yangın malzemelerinin itfaiye teşkilatınca kontrolleri yapılır, temizlik ve bakımları hizmetliler ile görevli memur tarafından, kontroller ise altı ayda bir defa yapılacaktır.

 

v Akşam mesai saatinden sonra daire amirinden izin almadan hiç kimse bürolarda kalamaz. İdare amirinin kontrolünden sonra kapılar kilitlenir.

 

v Görevlilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere çay pişirme yeri yangın yönetmeliği esaslarına uymak üzere açılabilir.

 

v Dekanlık makamınca belirtilen girilmesi sakıncalı yerlere “girilmez” levhası asılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-        TEŞKİLAT:

             

1-YÖNETMELİK:

 

                   Yangınla ilgili tedbirlerin alınması, ekiplerin eğitilmesi, yerinde tesisatın ve yangın söndürme malzemelerinin bulundurulmasından, yangın ekiplerinin sevk ve idaresinden ekip amirleri sorumludur.

 

                   2-      YANGINLA MÜCADELE VE SÖNDÜRME TEŞKİLLERİ    :

 

v 6/3150 sayılı tüzük hükümlerine göre diş hekimliği fakültesi hizmet binasında sivil savunma teşkilleri kurulduğundan yangın söndürme hizmetleri bu teşkiller tarafından yapılacaktır.

v 2002/4390 sayılı kamu binalarının yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 9. kısım 2 bölüm 127. maddesinde belirtilen hizmetlerin hangi ekip personeli tarafından yürütüleceği ekte bildirilmiştir.

 

 

 

3-     SÖNDÜRME VE KURTARMA FAALİYETLERİ:

 

1-YANGIN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE MEYDANA GELİRSE HAREKET TARZI    :

 

           HABER VERME      :

 

           Yangını ilk gören kimse haber verme sistemini harekete geçirerek yangın ihbarını yapar durumu öğrenen ilgililer ilgili amire ve itfaiyeye haber verir.

 

           HAREKET TARZI

 

           İhbarı alan yangına karşı mücadele ekipleri toplanarak kendilerine ait araç -gereçleri alıp verilen direktifler doğrultusunda yangına müdahale ederler.

 

  2-YANGIN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA MEYDANA GELİRSE HAREKET TARZI           :

 

           HABER VERME:

 

           Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, telefonla itfaiyeye ve yönergeyi uygulamakla görevli amir ve diğer ilgililere haber verir ve olay yerine çağırır

 

 

 

           HAREKET TARZI

 

           Yangından haberdar olan görevli amir ile yangınla mücadele ekip personeli, en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma ve koruma işlerini yürütürler yangın hizmet binasının yakınında meydana gelir ise ; haber verme işiyle birlikte, tehdit altında bulunan oda ve bölümler boşaltılır, personel tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara taşınır ve çatıda da koruma tedbirleri alınır.

 

 

4-        DİĞER HUSUSLAR

 

-         HER GÜN MESAİ BİTİMİNDE GÖREVLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER:

 

1.     Kâğıt sepetleri kontrol edilir.

2.     Görevliler bürolarda açık bırakılan ışıkları ve pencereleri kapatır, prizdeki fişleri çekerler.

3.     Mesai sonunda bekçi tarafından bina dolaşılarak yangın kontrolü yapılır.

 

       YANGIN İHBARI:

 

           YANGINI İLK GÖREN     :

1.     Telefon ederek,

           2. Alarm düdükleri, siren ve yangın çanını çalarak,

3.     yangın var . . . ….. diye bağırarak, yangını haber verir.

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

 

AMAÇ :

 

1-    ………………….. Fakültesi dekanlığı hizmet binasında çıkacak yangınları önleme ve yangınlardan korunma hizmetleri hususunda alınacak tedbir ve yapılacak işlerin tespitidir.

           2-KAPSAM      :       

           Atatürk Üniversitesi ………………… Fakültesince uygulanır

 

3-YANGINA KARŞI MÜCADELE EKİPLERİNİN GÖREVLİLERİ VE GÖREVLERİ             :

 

A-               S Ö N D Ü R M E E K İ B İ

ADI SOYADI

ÜNVANI

ADRESİ

EV TEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ     :Binada çıkacak yangınlara derhal müdahale ederek söndürmek ve genişlemesine mani olmak, gerekirse şehir itfaiyesini yardıma çağırmak.

 

B.               K U R T A R M A E K İ B İ

ADI SOYADI

ÜNVANI

ADRESİ

EV TEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ     : Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütür.

 

C.        K O R U M A E K İ B İ

ADI SOYADI

ÜNVANI

ADRESİ

EV TEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ     : Kurtarma ekibi ve görevlilerce kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önleyecektir.

 

D.        İ L K Y A R D I M E K İ B İ

ADI SOYADI

ÜNVANI

ADRESİ

EV TEL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GÖREVLERİ:

           Yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kimselere ilkyardım yapacak ve gerekiyorsa ambulans çağırarak sağlık kuruluşlarına gönderecektir.

 EKİPLER : Birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmaları esastır.

 

           4. YANGINA MÜDAHALE VE YAPILACAK İŞLER  :

 

           YANGININ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE OLMASI      :

 

           A-   HABER VERME        :

           Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme sistemlerini harekete geçirerek yangın ihbarını yapar. Durumu öğrenen ilgililer ekip amirleri ile itfaiyeye telefonla yangının çıktığı yerin adresini telaşa kapılmadan bildirmelidir. Ayrıca aşağıdaki lüzumlu telefonları ararlar.

 

           B-    GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI  :

 

           İhbarı alan yangına karşı mücadele ekipleri kendilerine ait araç ve gereçlerle, verilen direktifler doğrultusunda yangına müdahale ederler.

 

           SÖNDÜRME EKİBİ:

 

           Yangının çıktığı yerde gereken tertibatı alarak yangını söndürmeye ve genişlemesini önlemeye çalışır.

 

  KURTARMA EKİBİ :

 

           Kurtarma işi, yangın çıkan yerden başlamak üzere varsa canlıları yoksa önem sırasıyla üzerinde “yangında ilk önce kurtarılacak” etiketi bulunan diğer eşyalar büro memurlarının yardımıyla, müdürün nezaretinde önceden planlanmış olan yere taşınmalı ve koruma ekibine teslim edilmelidir.

 

           KORUMA EKİBİ:

 

           Yangından kurtarılan eşya ve evrakların düzgün bir şekilde istifi ve bunların muhafazasıyla, panik ve kargaşayı önlemek için gerekli tertibatı alır.

 

           İLKYARDIM EKİBİ:

 

           Yangının söndürülmesi ve malzemelerin kurtarılmasında yaralananlar ile yangında yaralananlar ve hastalananlara ilkyardım hizmeti verirler.

 

 

 

           YANGININ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA OLMASI:

A-              HABER VERME:

 

           Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, itfaiyeye telefonla yangının çıktığı yerin adresini telaşa kapılmadan bildirir. Ayrıca yönergeyi uygulamakla görevli amir ve diğer ilgililere haber verir.

 

B-              GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI:

 

           Yangından haberdar olan görevli amir ile yangınla mücadele ekip personeli, en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlerini yürütürler. Yangın hizmet binasının yakınında meydana gelirse; haber verme işiyle birlikte, tehdit altında bulunan oda ve bölümler boşaltılır. Personel tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara taşınır ve çatıda da koruma tedbirleri alınır.

 

           YÖNERGENİN TATBİK ŞEKLİ :;

1.                Bu yönerge ………………. …..Fakültesi dekanlığı tarafından uygulanır.

2.                Bu yönergede onay alınmadan her hangi bir değişiklik yapılamaz.

3.                Bu yönergedeki kuralların ihlal edilmesi halinde, hadisenin derecesine göre gerekli kanuni işlem yapılır.

4.                Bu yönerge ..../...../ 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜZUMLU TELEFONLAR         :

 

ÜNİVERSİTE İTFAİYE          1125

YANGIN İHBAR – İTFAİYE  110

POLİS İMDAT                         155

ELEKTİRİK ARIZA                2024

HIZIR SERVİS                         112

ÜNİVERSİTE GÜVENLİK     2222- 3333