Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Diş Hekimliği Fakültesi

Yatay Geçiş

MADDE 13- Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Atatürk Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esaslarına göre yapılır. Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları için resmî onaylı not belgesi (transkiript), disiplin durumunu gösterir belge, yükseköğretim programına yerleştiği yıla ait ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ders içeriklerini (posta ve kargo ile müracaatlar kabul edilemeyeceğinden) Fakültemize elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı Kurumlararası AGNO ile Merkezi Yerleştirme puanlarına göre 

Yatay Geçiş başvuruları 01-16/08/2019  tarihleri arasında elden yapılacaktır.