Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Su Ürünleri Mühendisiği Bölümü

Yetiştiricilik Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Yetiştiricilik Anabilim Dalı; deniz balıkları, içsu ve akvaryum balıkları yetiştiriciliği, yetiştiricilik sistemlerinin kurulması işletilmesi, balık besleme ve yem teknolojisi, su ürünleri ekonomisi, plankton kültürü gibi konularda araştırma-geliştirme ile eğitim-öğretim faaliyetinde bulunur.