BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Narman Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yüksekokul Müdürü
(Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Gökhan ARSLAN
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYDOĞAN
(Üye)

Kemal GÜNEN
Yüksekokul Sekreteri
(Raportör)