Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN (Müdür)

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN (Müdür Yardımcısı)

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum

Doç. Dr. Mehmet Akif IRMAK (Müdür Yardımcısı)

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Erol YILDIRIM

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Hasan YILMAZ

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. Yıldıran YILDIRIM

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Erzurum

Prof. Dr. İbrahim KOPAR

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya  Bölümü, Erzurum