BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sait UYLAŞ
(Müdür - Kurul Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ
(Müdür Yardımcısı)

Prof.Dr. Fazlı POLAT
Yönetim Kurulu Üyesi (İlahiyat Fak.)

Prof. Dr. Ahmet BEŞE
Yönetim Kurulu Üyesi (Edebiyat Fak.)

Prof. Dr. Naci İSPİR
Yönetim Kurulu Üyesi (İletişim Fak.)

Mehmet ULUĞ
Enstitü Sekreteri - Raportör