BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yönetim Kurulu

● Doç.  Dr. Rıfat KÜTÜK-Enstitü Müdürü (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Servet  TİKEN-Enstitü Müdür Yrd. (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Yasin TOPALOĞLU-Enstitü Müdür Yrd. (Üye)

● Harun  ASLAN- Enstitü Sekreteri (Raportör)

● Prof.Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU (Üye)

● Prof.Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Üye)

● Doç.Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ (Üye)