BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yönetim

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi
Cem Şenol
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.
Bahar Karataş
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı
Öğr. Gör.
Ahmet Kalender
Adalet Programı

Yüksekokul Sekreteri

Yok. Sek.   Hamza Öztürk