Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi
Bilal Usanmaz
Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Kamil Kabakuş
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi
Serdar Aydın
Yönetim Bilişim Sistemleri