BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yönetim

Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi
Bilal Usanmaz
Bilgisayar Mühendisliği

Şube Müdürü

Şub. Müd.
Fatih Özcan
İdari İşler