Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yönetim

Bölüm Başkanı

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Malik Yılmaz
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı