Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Şahset İrdemez
Çevre Bilimleri Anabilim Dalı