Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr.
Mustafa Yaprak
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.
Özgür Kaynar
Biyokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr.
Rıdvan Koçyiğit
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Şeyma Şişik Oğraş
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı