BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Mustafa Bulat
Heykel Anasanat Dalı

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Yılmaz Kahyaoğlu
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Doç. Dr.
Yunus Berkli
Temel Eğitim Bölümü

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek.   Sebahattin Yıldız