BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Ayhan Döner
Hukuk Fakültesi

Dekan Yardımcısı

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Gedik
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek.   Zümrüt Bayram