Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Reşat Karcıoğlu
Muhasebe ve Finansman

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr.
Dilşad Güzel
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yönetim Bilimleri

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek.   Seracettin Karatoprak