Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi
Ensar Ağırman
Muhasebe ve Finansman

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Cemile Burcu Kartal
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi
Yasemin Kaya
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Koordinatör

Ar.Gör.
Muhammet Özcan
Fen ve Sosyal Bilimler Genel Koor.
Ar.Gör.
Fatih Uçan
Sağlık Bilimleri Genel Koor.
Ar.Gör.
Lokman Şahin
Spor ve Eğitim Bilimleri Genel Koor.
Ar.Gör.
Müge Yüce
Güzel Sanatlar ve Fen Bilimleri Genel Koor.