Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yönetim

Daire Başkanı

Öğr. Gör.
Mahmut Arık
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Şube Müdürü

Genel Sekreterlik
Şub. Müd.
Murat Üstündağ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Şub. Müd.
Şefak Odabaş
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı