Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Narman Meslek Yüksekokulu

Yönetim

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yapı Anabilim Dalı

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Bilal Nişancı
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü
Öğr. Gör.
Ümit Avcıoğlu
Narman Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

Yok. Sek.   Kemal Günen