BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Aslan Gülcü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Dekan Yardımcısı

Dek. Yar.
Tuba Özkan
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Doç. Dr.
Tuncay Ceylan
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı