Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim

Dekan

Prof. Dr.
Aslan Gülcü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Tuba Özkan
Bankacılık ve Finans Bölümü
Doç. Dr.
Tuncay Ceylan
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek.   Mehmet Ulvi Öztaş