Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdürü

Prof. Dr.
Sait Uylaş
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Cemal Sevindi
Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Gökhan Erkal
Ekonometri Anabilim Dalı

Enstitü Sekreteri

Enst. Sek.   Mehmet Uluğ