Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Ortaçağ Tarihi

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Mevlüt Yüksel
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi