Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Yönetim

Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr.
Nesrin Feyzioğlu
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Yüksekokul Sekreteri

Yok. Sek.   Celal Tanay