Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Yönetim

Enstitü Müdürü

Prof. Dr.
Rıfat Kütük
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.
Servet Tiken
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doç. Dr.
Yasin Topaloğlu
Eskiçağ Tarihi

Enstitü Sekreteri

Enst. Sek.   Harun Aslan