Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Doç. Dr.
Hakan Özkan
Gen Mühendisliği

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Nurgül Karakurt
Yaşlı Bakımı