BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Oltu Meslek Yüksekokulu

Yönetimin Mesajı


  
Sevgili Öğrenciler,

 Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu’na hoş geldiniz. Oltu Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına, 9 teknik program, 5 ktisadi program olmak üzere toplam 14 bölüm ve 24 öğretim elemanıyla başlamıştır. Yüksekokulumuz bilgi çağına ayak uydurabilecek, dünyadaki hızlı gelişmeye paralel olarak nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi ve bölgeye hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerine en iyi eğitimi vermeye çalışan Yüksekokulumuz her türlü teknik donanıma sahip, her gün kendini yenileyen ve geliştiren bir kurumdur.

 
Ülkemize aydın, geleceğe umutla bakan, hoşgörülü, insani ve ahlaki değerleri önemseyen, bilime ve bilimselliğe bağlı, etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi misyon olarak benimseyen Yüksekokulumuz, her geçen gün bu misyonuna uygun yenilikleri bünyesine katmaktadır. Bilgi çağında ve küreselleşme boyutunda, teknolojilerin, yönetimlerin, tekniklerin, sistemlerin, işlerin, işletmelerin ve mesleklerin hızla değiştiği bir dünyada yaşamaktayız. Günümüzde ve gelecekte gerek firmalar ve gerekse insanlar açısından bu değişime dayanıklı olmak için yenilik, esneklik, kalite ve hız önemli hale gelmiştir. Sizlere bu nitelikleri kazandırmak anlayışı içinde mesleki eğitimi destekleyen profesyonel öğretim elemanlarının yanında çağdaş eğitim-öğretimin gerektirdiği tüm fırsatlar hizmetinize sunulmuştur.

 Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu hakkında daha detaylı bilgiyi web sayfamızdan öğrenebilir, web sayfamızda sunulan bilgiler dışındaki konularda bilgi akmak isterseniz Oltu Meslek Yüksekokulu ile iletişime geçebilirsiniz.
 Sağlık ve mutluluk temennisiyle yaşamınızda başarılar dilerim.
                                                                                                                          Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü
                                                                                                                                            Doç.Dr. Ali İhsan PALA