Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Narman Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜN
Yüksekokul Müdürü
(Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal NİŞANCI
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Öğr. Gör. Ümit AVCIOĞLU
Müdür Yardımcısı
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Furkan YILDIRIM
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TUNÇ
(Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AYDOĞAN
(Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Fatma BAYRAKÇEKEN NİŞANCI
(Üye)

Öğr. Gör. Saim GÖKKAYA
(Üye)

Kemal GÜNEN
Yüksekokul Sekreteri
(Raportör)