BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Modern teknolojinin, kaliteli ve etkin hizmet anlayışıyla birleştirilerek, tercih edilen bir ortam oluşturulmasını sağlamak. Dünya standartlarında bilgi ve teknolojiden faydalanılarak, alt yapıyı oluşturmak ve en yüksek standardı yakalamak. Hasta,hasta yakını ve çalışanların memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak için çalışma seferberliği ilan eden bir klinik olmaktır.

Tarihçe

Kliniğimiz 1999 tarihinde kurulmuş olup, İlk ve Acil Yardım (Acil Tıp) Anabilim Dalı adı altında akademik ve bilimsel platformda hizmet vermektedir. Acil Tıp Anabilim Dalımız ilk olarak Göğüs hastalıkları kliniğinden Prof. Dr. Metin GÖRGÜNER, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Necip BECİT ve Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Prof. Nurettin KARAOĞLAN tarafından kurulmuştur. Yıllar içerisinde hastanemizden yetişen ilk acil tıp uzmanları yetişmiş ve acil tıp kliniğimize hizmet etmişlerdir. Hastanemiz Bölgemizde akademik acil tıp hizmeti veren anabilim dalımız kuruluşundan bu yana 27 acil tıp uzmanı yetiştirmiştir. Bu 27 acil tıp uzmanı Türkiye’ nin dört bir yanında öğretim üyesi ve uzman olarak görev yapmaktadır. Halen bir adet profesör bir adet doçent ve yardımcı doçent olmak üzere topla 3 öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. Acil Tıp anabilim Dalı başkanlığımızı Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR yürütmekte olup Türkiye’de Acil Tıp alanında önde gelen bir öğretim üyesidir. Acil Tıp Anabilim Dalımızda 21 araştırma görevlisi ile birlikte 15 hemşire, 11 paramedik ve Acil Tıp Teknisyeni, 11 hasta taşıma personeli, 13 nöbetçi memur, 6 temizlik personeli, 2 tahakkuk memuru, 1 sekreter ve 1 hizmetli görevlidir. Acil bölümümüz iki adet 12 sedyeli hasta bakı odası , 3 adet tek kişilik oda, bir adet iki kişilik oda, 2 adet yeniden canlandırma odası, tomografi ve direkt grafi odası ve 11 yataklı acil yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir.

Misyon ve Vizyon

Saygınlığı ve güvenilirliği ile bölgesinde lider, ülkesinde tanınan, hastalar ve sağlık çalışanları tarafından tercih edilen bir sağlık kurumu olmak. Hizmet alan tüm insanların, modern tıbbın gerektirdiği tüm imkanlardan faydalandırılarak, kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin verilmesini sağlamaktır. Kamu olanaklarını toplum ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanmak. Bilimsel yaklaşımla etkin, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak. Bilimsel araştırmaları destekleyen teknolojik gelişmeler sayesinde, teşhis ve tedavi olanakları her geçen yıl artırılacaktır. Sosyal sorumluluk anlayışı ile, insan ve hasta hakları çerçevesinde, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak uluslararası standartlara uygun, çağdaş, etik, bilimsel, güvenli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, sürekli memnuniyeti arttırmak yönünde çaba sarf etmek.