Acil Tıp

Vizyon ve Misyon

Saygınlığı ve güvenilirliği ile bölgesinde lider, ülkesinde tanınan, hastalar ve sağlık çalışanları tarafından tercih edilen bir sağlık kurumu olmak. Hizmet alan tüm insanların, modern tıbbın gerektirdiği tüm imkanlardan faydalandırılarak, kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin verilmesini sağlamaktır. Kamu olanaklarını toplum ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanmak. Bilimsel yaklaşımla etkin, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunmak. Bilimsel araştırmaları destekleyen teknolojik gelişmeler sayesinde, teşhis ve tedavi olanakları her geçen yıl artırılacaktır. Sosyal sorumluluk anlayışı ile, insan ve hasta hakları çerçevesinde, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak uluslararası standartlara uygun, çağdaş, etik, bilimsel, güvenli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, sürekli memnuniyeti arttırmak yönünde çaba sarf etmek.

DİĞER SAYFALAR