Adalet Meslek Yüksekokulu

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU
YÜKSEK OKUL YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Cem ŞENOL (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra ERCOŞKUN ŞENOL (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ (Üye)
Dr. Öğr. Taner Emre YARDIMCI (Üye)
Öğr. Gör. Bahar KARATAŞ (Üye)
Öğr. Gör. Ayşe Kübra KARABULUT (Üye)
Raportör Hamza ÖZTÜRK