Tasavvuf Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Adem URHAN
Tasavvuf Anabilim Dalı
E-Posta adem.urhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3678
Posta Adresi İlahiyat Fakültesi

Eğitim