BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 25240, Yakutiye / ERZURUM

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Aile hekimliği anabilim dalı olarak temel amaçlarımız; Türkiye`de yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere aile hekimliği uzmanları yetiştirmek, bölgemizde yaşayan bireylere kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, aile hekimlerinin klinisyen ve eğitici olarak seviyelerini artırmak, birinci basamakta gerekli bilgi ve becerilere sahip tıp doktorları yetiştirmek, toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak, diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmaktır. Sloganımız "Üret ve Paylaş!" olup, bu çerçevede çalışarak amaçlarımızı gerçekleştirmek en önemli hedefimizdir. Unutulmamalıdır ki üretmek önemlidir, fakat paylaşmak daha da önemlidir.

Tarihçe

Aile hekimliği Türkiye`de 1983 yılından beri bir uzmanlık dalı olarak mevcuttur. Üniversitelerde anabilim dalları 1993 yılında oluşturulmaya başlanmıştır.Türkiye`de aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında başlatılmıştır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın kurulmasına 02.06.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Anabilim dalımızda 1 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz 1.Türkiye`de yaşayan herkes mümkün olan en iyi birinci basamak sağlık hizmeti alabilmelidir, 2.Ulusal ve uluslararası düzeyde mezuniyet öncesi tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda öncü olmak, 3.Aile hekimliği disiplinin özellikleri açısından marka olmak, 4.Motivasyonu sürekli artırarak değişim ve gelişim için pozitif bir güç olarak kullanmak. Misyonumuz 1.Birinci basamak hekimliğinin amacı, kapsamı ve önemi ile ilgili; tıp fakültesi 1, 2, 3 ve 6. sınıf öğrencilerine klinik ve uygulamalı dersler vererek birinci basamak sağlık hizmet sunumu yaklaşımını kazandırmak, 2.Etik değerleri gözeten, asgari yeterliliklere sahip, koruyucu hekimliği ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı ve toplum lideri niteliklerine sahip iyi hekimler yetiştirilmesine katkı sağlamak, 3.Öğrencilerin, tıp fakültesinden uzmanlık eğitimine hazır bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamak, 4.Birinci basamak sağlık hizmetlerini en kaliteli biçimde sunabilecek, üst düzeyde bilgi birikimine sahip aile hekimliği uzmanları yetiştirmek, 5.Araştırma, projeler ve diğer bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, 6.Kanıta dayalı ve kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, 7.Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ile hekimlerin gelişimine katkı sağlamak, 8.Aile hekimliği disiplinine karşı olumlu tutum kazandırmak ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için iyi bir rol model olmak, 9.Kaynakları yeterli, güvenli bir çalışma ve eğitim ortamı oluşturarak yüksek motivasyon sağlamak.