Aile Hekimliği

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz 1.Türkiye`de yaşayan herkes mümkün olan en iyi birinci basamak sağlık hizmeti alabilmelidir, 2.Ulusal ve uluslararası düzeyde mezuniyet öncesi tıp eğitimi, uzmanlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda öncü olmak, 3.Aile hekimliği disiplinin özellikleri açısından marka olmak, 4.Motivasyonu sürekli artırarak değişim ve gelişim için pozitif bir güç olarak kullanmak. Misyonumuz 1.Birinci basamak hekimliğinin amacı, kapsamı ve önemi ile ilgili; tıp fakültesi 1, 2, 3 ve 6. sınıf öğrencilerine klinik ve uygulamalı dersler vererek birinci basamak sağlık hizmet sunumu yaklaşımını kazandırmak, 2.Etik değerleri gözeten, asgari yeterliliklere sahip, koruyucu hekimliği ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı ve toplum lideri niteliklerine sahip iyi hekimler yetiştirilmesine katkı sağlamak, 3.Öğrencilerin, tıp fakültesinden uzmanlık eğitimine hazır bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamak, 4.Birinci basamak sağlık hizmetlerini en kaliteli biçimde sunabilecek, üst düzeyde bilgi birikimine sahip aile hekimliği uzmanları yetiştirmek, 5.Araştırma, projeler ve diğer bilimsel faaliyetlerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak, 6.Kanıta dayalı ve kaliteli birinci basamak sağlık hizmeti sunmak, 7.Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında sürekli tıp eğitimi etkinlikleri ile hekimlerin gelişimine katkı sağlamak, 8.Aile hekimliği disiplinine karşı olumlu tutum kazandırmak ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için iyi bir rol model olmak, 9.Kaynakları yeterli, güvenli bir çalışma ve eğitim ortamı oluşturarak yüksek motivasyon sağlamak.

DİĞER SAYFALAR