Alman Dili ve Edebiyatı

Vizyon ve Misyon

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün vizyonu, üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla çoğulcu ve katılımcı demokrasi ortamı içinde öğrenci-öğretim elemanı hoşnutluğunu en üst düzeye çıkararak, Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü ulusal ve uluslararası denkleri(eşdeğer) içinde saygın ve önde gelen bir konuma çıkarmaktır.  
 Alman Dili ve Edebiyatı bağlamında, dil ve edebiyatı ilişkili oldukları alanlarla birlikte evrensel bir yaklaşımla incelemek; her düzeyde öz güvenli, üretken, alanında yetkin, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, insancıl, çevreye duyarlı ve ülkenin ilerlemesine katkı yapan nitelikli bireyler yetiştirmek misyonumuzdur.    

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR