Alman Dili ve Edebiyatı

Vizyon ve Misyon

 Vizyon   Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünün vizyonu, üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla çoğulcu ve katılımcı demokrasi ortamı içinde öğrenci-öğretim elemanı hoşnutluğunu en üst düzeye çıkararak, Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü ulusal ve uluslararası denkleri(eşdeğer) içinde saygın ve önde gelen bir konuma çıkarmaktır.   Misyon   Alman Dili ve Edebiyatı bağlamında, dil ve edebiyatı ilişkili oldukları alanlarla birlikte evrensel bir yaklaşımla incelemek; her düzeyde özgüvenli, üretken, alanında yetkin, çağın ve toplumun değişen gereksinimlerine yanıt arayan, insancıl, çevreye duyarlı ve ülkenin ilerlemesine katkı yapan nitelikli bireyler yetiştirmektir.    

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR