Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Tarihçe

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü hem ülkemizin hem de dünyanın bütün önemli ülke ve üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeylerde, akademik ve sosyal hayatın bütün aşamalarında kendisine yer bulmuş ve dil, edebiyat ve kültür bağlamında önemli bir disiplindir. Uluslararası bilimsel işbirliğini öne çıkaran yapısı ve güçlü kurumsal kimliğiyle Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 2016 yılında Prof. Dr. Ahmet BEŞE’nin girişimleriyle üniversitemizin müracaatı sonucu YÖK tarafından kabul edilerek Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümün ilk öğretim üyesi Dr. Deniz ARAS, Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine 2018 yılında atanmıştır. 2019 yılında bölüm öğretim üyesi kadrosuna Prof. Dr. Ahmet BEŞE ve Dr. Öğretim Üyesi Cansu GÜR’ün atamaları gerçekleşmiştir. Akademik kadrosunda Prof. Dr. Ahmet BEŞE, Dr. Öğretim Üyesi Deniz ARAS, Dr. Öğretim Üyesi Cansu GÜR ve Araştırma Görevlisi Mehmet ÜNAL’ın yer aldığı henüz öğrencisi bulunmayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı gerçekleştirilerek eğitim-öğretime başlanması hedeflenmektedir.