Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yönetimden Mesaj

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölümümüz, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1968`de Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adı ile kurulmuş ve Lisans düzeyindeki öğretimine 1974-1975 öğretim yılında başlamıştır. 1983 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adını alarak Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve FarsDili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim Dalına ayrılarak iki ayrı program uygulamaya ve ayrı diploma vermeye başlamıştır. Bölümümüzün eğitim ve öğretimdeki amacı, lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel düşünceye ve araştırma yeteneğine sahip eleman yetiştirmek, Arap dilinin edebiyatını öğretmektir. Ayrıca Arap kültürünün, klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dildeki kaynaklarda yer alan Türk  tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek yayınlamaktır. Buna ek olarak, öncelikle bulunduğu şehrin insanlarına kültürel olarak hizmet etmek; kütüphanelerdeki Arapça ve Osmanlıca eserleri günümüz insanına cevap verecek şekilde tercüme etmek ve yeniden düzenlemek; bünyesinde bulunduğu Atatürk Üniversitesi`nin çağdaş normlarda bilimsel gelişimine ve uluslararası düzeyde saygınlığına katkıda bulunmak bölümün amaçları arasındadır. Arap Dili ve Edebiyatı`ndan, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nde öngörüldüğü biçimde dört yıl (sekiz yarıyıl) içersinde 150 kredi/ 240 akts ders alınması gerekmektedir. Bölümümüz öğrencilerine, Pedagojik Formasyon dersleri, belli kriterler dahilinde Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmektedir. Bölümden mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullarda öğretmen olarak görev aldıkları gibi, Ortadoğu ülkeleri ile gelişen temaslar sayesinde özel sektörde çalışma imkânına sahip olmakta, değişik ülkelerdeki büyükelçilikler, konsolosluklar, gümrükler, kütüphaneler, arşivler başta olmak üzere diğer resmi kurumlarda tercümanlık, uzmanlık vb. dallarda görev alabilmekte, Arapça yazma eserlerin bulunduğu zengin kütüphanelerimizde çalışma imkânları elde etmekte ve tabii olarak üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Arap dili ve edebiyatı bölümü 9 Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi,1 Öğretim Görevlisi ve yeni müfredat programı ve teknolojik imkanlarıyla öğretimini sürdürmektedir.  Prof.Dr.Nevzat H.YANIK BÖLÜM BAŞKANI