Arkeoloji

Tarihçe

  • İlk mezunlarını 1978 - 1979 yılında veren arkeoloji Bölümü ilk asistanları aynı bölümden mezun olan Mehmet KARAOSMANOĞLU ve Nurettin KOÇHAN 1980 yılında görevlerine başlarlar. Bölüm de Doç. Dr. Fahri Işık Dr. Abdullah YAYLALI Arş. Gör. Mehmet KARAOSMANOĞLU ve  Arş. Gör. Nurettin KOÇHAN’la birlikte bölüm dersleri yürütülür. Bölümün ertesi yıl mezunlarından Cevat BAŞARAN’da 1981 yılında Arş. Gör. olarak göreve başlar.
  • 1982-1983 eğitim öğretim yılında YÖK Kararıyla Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri Anabilim Dalı bazında birleştirilince 1981 yılında Prof. Dr. kadrosuna atanan Fahri IŞIK Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı olur.
    • 1999 yılına kadar “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü” içerisinde Anabilim Dalı olarak varlığını devam ettirir, bu tarihten sonra Anabilim Dalları ayrılır. Bölümümüz bugüne dek birçok Arkeolog yetiştirerek görevini aralıksız sürdürmektedir. Bölümde Lisans derslerinin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. İlk mezunlardan ve  akademik çalışmalarını burada tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu ve Prof. Dr. Cevat Başaran, halen  Bölümdeki görevlerini başarıyla sürdüren öğretim üyeleridir. Arkeoloji Bölümü bir taraftan eğitime hız verirken diğer yandan da önemli arkeolojik kazı ve yüzey araştırması projelerini de yürütmeye başlar. Bugün için Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü gelişimini tamamlamış, genç-dinamik akademik kadrosu, yeni arkeolojik kazı ve projeleri ile geleceğe güvenle bakmaktadır. Şuanda bölümümüz, Klasik Arkeoloji ve Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki anabilim dalı ile akademik çalışmalara devam etmektedir.