BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Arşiv Bürosu

   Arşiv Bürosu

1-Polikliniklere boş dosya dağıtılması ve bu dosyaların tekrar toplanması.(Yaklaşık 60.000 adet)

2-Acil poliklinik ve diğer polikliniklerden gelen anamnez formlarının dosyalara konulması.(Yaklaşık 6.000 adet)

3-Kliniklere yatan hasta dosyalarının kliniklere götürülmesi.(Yaklaşık 17.000 adet)

4-Acil polikliniğinin çıkardığı bütün dosyaların tarafımızdan toplanması ve istemlerinin alınıp klinik ve polikliniklere dağıtılması.

5-Bütün klinik ve polikliniklerden gelen hasta dosyalarının elden geçirilip yatış ve çıkışlarının yazılarak filimlerinin zarflanıp ayrı bir depoda arşivlenmesi.

6-Klinik ve polikliniklere gelen bulaşıcı ve kanserli hastaların ihbar fişleri yazılarak Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi.

7-Araştırma görevlilerinin tez çalışması için dosya çıkarılması.(Yaklaşık 10.000 adet)

8-Hastanemizin istatistik çalışması.

9-Aynı hastaya açılmış olan iki dosyadan birinin iptal edilip yapılan işlemlerin diğer dosyasına aktarılması.

10-Savcılıktan gelen yazıların cevaplandırılması.

  Arşiv Bürosu Personel Listesi

 


Halil RUŞEN - VHKİ - Arşiv Yöneticisi


Hikmet BOZAN
VHKİ
Salim KESKİN
VHKİCevdet ÇINAR
VHKİ

 

Kenan DÜZ
Memur - Yardımcı Hizm.


Ebubekir TARDUŞ

Memur- Yardımcı Hizm.


Selami FEYZİ
Memur - Yardımcı Hizm.


Serdar TOKUYUCU
G.İ.H


M.Sıtkı ÇÖĞENLİ
Memur - Yardımcı Hizm.


Tacettin DEMİR
Memur - Yardımcı Hizm.


Hulusi ÇÖREK
Memur - Yardımcı Hizm.


Sabaha POLAT
Veri Hazırlama (Firma)İrtibat Tel: 0 (442) 6778 - 6869 - 6774 - 6775 - 6776
 
Salim KESKİN              :  MEMUR – VHKİ
Hikmet BOZAN            : MEMUR – VHKİ
Cevdet ÇINAR              : MEMUR – VHKİ
Serdar TOKUYUCU     : MEMUR –GİH
Tacettin DEMİR            : MEMUR – YARDIMCI HİZMETLER
Selami FEYZİ                : MEMUR – YARDIMCI HİZMETLER
Kenan DÜZ                    : MEMUR – YARDIMCI HİZMETLER
Hulusi ÇÖREK               : MEMUR – YARDIMCI HİZMETLER
Ebubekir TARDUŞ         : MEMUR – YARDIMCI HİZMETLER
Mustafa Sıtkı ÇÖĞENLİ : MEMUR – YARDIMCI HİZMETLER GÖREVİ ( KURYE )
Sebaha POLAT                : FİRMA İŞCİSİ – VERİ HAZIRLAMA