Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı; av araçları ve avcılık teknolojisi, ağ yapım ve donatım tekniği, avcılıkta kullanılan su üstü ve su altı cihazları, uzaktan algılama, balıkçılık yönetimi, avcılığın düzenlenmesine ilişkin mevzuat,  navigasyon, deniz meteorolojisi, yük istifi, balıkçı gemileri gibi konularda araştırma-geliştirme ile eğitim-öğretim faaliyetinde bulunur.