Bahçe Bitkileri Bölümü

Vizyon ve Misyon

Ülkemizde Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği giderek önem kazanmaktadır. Gerek yetişme alanları itibariyle, gerek iç ve dış ticaretteki önemi ve gerekse istihdam açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik bitkisel yetiştiricilikte kazançlı bir sektör ve milli gelire önemli gelir sağlayacak potansiyele sahip olduğumuzu vurgulamak gerekir. Bölgede yeni üretim alanlarının saptanması veya mevcut üretim alanlarının rehabilite edilmesi bu üretim potansiyelini artırmak bölümümüzün esas misyonu olmaktadır. Ayrıca bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, bu konularda eğitim öğretimde bulunmak bilhassa bulunduğumuz bölge şartlarına uygun ürün çeşitliliğini artırmak, bölge yetiştiricisini her konuda bilgilendirmek, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

DİĞER SAYFALAR