BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı; genel ekoloji, sucul ekoloji, balık ekolojisi, plankton bilgisi, plankton ekolojisi, balık sistematiği, balık biyolojisi, su kalitesi, su kirliliği, genetik, istatistik, araştırma ve deneme yöntemleri gibi temel konularda araştırma-geliştirme ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunur.