BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum
http://www.atauni.edu.tr/beden-egitimi-ve-spor-ogretmenligi-bolumu

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili öğrenciler Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüz dünyasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriye sahip fertler olarak yetiştirilebilmesi ancak; özverili, ileriyi görebilen, yeniliklere açık, farklı düşüncelere tahammül gösterebilen, meslekî anlamda yeterli birikime sahip, yol gösterici çağdaş öğretmenlerle gerçekleşebilir. Beden eğitimi öğretmenliği, doğası gereği öğrencilerinizle daha sıkı ilişkiler kurabildiğiniz bir branştır. Bu durum, onların hem fiziksel hem zihinsel yeteneklerini keşfetmede sizleri daha avantajlı kılacaktır. Problemini çözdüğünüz, yolunu açtığınız, ışık tuttuğunuz her öğrencinin başarısı sizin bu ülke insanına karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizin bir göstergesi olacaktır. Sevgili öğrenciler, bir ülkenin dünyadaki saygınlığına etki eden en önemli faktörlerden birisi de uluslar arası sportif başarılarıdır. Son yıllarda, ülkemizde spor kültürünün yerleşmesi ve uluslar arası müsabakalarda yükselen bir başarı düzeyinin yakalanmasında, yüksek öğrenimde açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının rolü büyüktür.  Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu her geçen gün gelişen, fiziksel ve bilimsel alt yapısıyla ülke sporuna önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Aldığınız eğitim ve kendinize olan özgüvenle, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesinde önemli katkılar sunacağınızdan eminim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum.                                                                                                                                                              Yrd.Doç.Dr.İlhan ŞEN                                                                                                                                                             Bölüm Başkanı

Tarihçe

Yüksekokulumuzun kuruluşu ile birlikte açılan ilk bölüm olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüz 1992 yılında açılmış olup, 1993-1994 Öğretim Yılında 62 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlamıştır.

Misyon ve Vizyon

VİZYON: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, bilimsel ilkeler doğrultusunda eğitim almış, olumsuz şartlar altında dahi akılcı çözümler üreterek ülkemizin her köşesinde çağdaş spor eğitimi ve programlarının yürütebilen, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerin oluşturulmasına büyük katkı sunan üstün yetenekli beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirme ileri görüşünü benimsemektedir.   MİSYON: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, YÖK tarafından belirtilen öğretim programı çerçevesinde kaliteli bir eğitim ve öğretim için gerekli alt yapıyı oluşturarak Milli Eğitimin ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip beden eğitimi öğretmeni yetiştirme sorumluluğunda bir görev üstlenmiştir. Dünya’daki gelişmeleri yakından takip edebilen, bilgilerini aktarabilme yeteneğine sahip, sorumluluk alabilen, insan haklarına saygılı, cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı dinamik ve çağdaş beden eğitimi öğretmenlerini Türk Milli Eğitimine kazandırmaktır.

Sınıf Danışmanları