Bilgisayar Mühendisliği

FORMLAR

BELGELER TARİH İNDİRME BAĞLANTISI
Ders Değiştirme Başvuru Dilekçesi.pdf Ocak 2020
Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi.docx Ocak 2020
Ek-10 Donanım Staj Örneği.pdf Ocak 2020
Ek-11 Yazılım Staj Örneği.doc Ocak 2020
Ek-2A Staj Uygulama Esasları.docx Ocak 2020
Ek-2B Staj Değerlendirme Formu.doc Ocak 2020
Ek-3.doc Ocak 2020
Ek-4 Öğrenci Staj Anketi.doc Ocak 2020
Ek-5 Staj Rapor Kapağı.docx Ocak 2020
Ek-6 Staj Raporu Birinci Sayfa.doc Ocak 2020
Ek-7 Staj Raporu İkinci Sayfa.doc Ocak 2020
Ek-8 Staj Rapor Taslağı.doc Ocak 2020
Ek-9 Staj Rehberi.doc Ocak 2020
Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesi.pdf Ocak 2020
Lisans Programı.pdf Ocak 2020
Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi.pdf Ocak 2020
Mezuniyet Tek Ders Başvuru Dilekçesi.pdf Ocak 2020
Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları.pdf Ocak 2020
Sınav Notu İtiraz Dilekçesi.pdf Ocak 2020
Staj Bilgilendirme.pdf Ocak 2020
Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi.doc Ocak 2020
Yaz Okulu için Muafiyet Komisyonu Raporu Formu.docx Ocak 2020
Zorunlu Staj Formu.doc Ocak 2020