İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

FORMLAR

BELGELER TARİH İNDİRME BAĞLANTISI
İkdisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Logo kullanımı.zip Şubat 2020
ikdisadi ve idari bilimler fakültesi.docx Şubat 2020
İkdisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi.pptx Şubat 2020