Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

FORMLAR

BELGELER TARİH İNDİRME BAĞLANTISI
Dergi_Hakemlik Süreci.mp4 Mart 2022
Dergi_Turcology Research_Copyright Form.pdf Mart 2022
Dergi_Yazarın Revizyonlu Dosya.mp4 Mart 2022
DR_01a_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Formu.docx Şubat 2020
DR_01b_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx Şubat 2020
DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docx Şubat 2020
DR_03_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx Mayıs 2021
DR_04_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx Mayıs 2021
DR_05_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docx Mayıs 2021
DR_06_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docx Mayıs 2021
DR_07_Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docx Mayıs 2021
DR_08_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx Mayıs 2021
DR_09_DoktoraTez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Mayıs 2021
DR_10_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Mayıs 2021
DR_11_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.docx Mayıs 2021
DR_12_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx Mayıs 2021
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx Şubat 2020
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx Şubat 2020
OF_03a_Danışman Öneri Formu_Öğrenci.docx Şubat 2022
OF_03b_Danışman Öneri Formu_Ana Bilim Dalı.docx Şubat 2020
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx Şubat 2020
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docx Haziran 2020
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx Şubat 2020
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx Şubat 2020
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx Kasım 2020
OF_09_Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu.docx Şubat 2020
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx Şubat 2020
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx Şubat 2020
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx Şubat 2020
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx Şubat 2020
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx Şubat 2020
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx Şubat 2020
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx Şubat 2020
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx Şubat 2022
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx Şubat 2020
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx Şubat 2020
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx Haziran 2020
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.docx Şubat 2020
OF_22 İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Şubat 2022
OF_23_Haftalık Ders Programı.docx Şubat 2020
OF_24_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx Haziran 2020
OF_25_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx Haziran 2020
OF_26_Afet ve Salgınlarda Ek Süre Talep Formu.docx Haziran 2020
OF_27_Tez Kabul ve Onay Tutanağı.docx Ocak 2021
YL_01_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Mart 2021
YL_02_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docx.docx Mayıs 2021
YL_03_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Haziran 2020
YL_04_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx Kasım 2020
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi