BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beyin Cerrahi A.D

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 

1-      ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımız kurulduğu 1979 yılından itibaren Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli Beyin ve Sinir Cerrahisi merkezi olma özelliğini korumaktadır. Hızla gelişen sinir sistemi cerrahisi bilimine her dönemde ayak uydurabilmeyi başarmış merkezimizde eğitim ve klinik hizmetleri güncel bilimin eşliğinde başarı ile uygulanmaktadır. Klinik eğitim programının misyonu  nöroşirürjikal eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Bu amaçla anabilim dalımızda Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlilik Kurulunun nöroşirürji çekirdek müfredatı uygulanmaktadır. Modern nöroşirürjikal uygulamalar her biri kendi alanında deneyimli öğretim üyeleri tarafından dünya standartları ölçüsünde yapılmaktadır. Her türlü modern teknik donanıma sahip olan bölümümüzde nörovasküler, nöroonkoloji, nörotravmatoloji, pediatrik nöroşirürji, fonksiyonel nöroşirürji, spinal cerrahi ve nöroendoskopi alt çalışma grupları mevcuttur. 6 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi, 15 hemşire ve 17 personel ile yıllık yaklaşık 1500 hastaya yataklı, 15000 hastaya ayaktan tedavi hizmeti verilmektedir.  

 

2-      MİSYON VE VİZYON

Atatürk Üniversitesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı 35 yıl önce hasta bakımı, eğitim ve araştırma sorumluluğu ile kuruldu.

Halen bu amaçlar mükemmeliyet yarışındaki temel gayemizdir.

1.       Nörolojik rahatsızlığı olan hastalarımıza iyi bir bakım sağlamak;

2.       Geleceğin beyin cerrahlarının nöroşirürji alanına önderlik etmeleri için artistik ve analitik yeteneklerle donatmak

3.       Sinir sistemini etkileyen farklı hastalıkların tedavi yollarını geliştirmek maksadıyla araştırmalar yapmak

Her ne kadar fakültenin yıllar boyunca kazandığı değişik ve geniş bir ilgi alanı varsa da; bu dikkat çekici hususda görüş birliği göze çarpmaktadır.

 

3-      AKADEMİK YAPI

Prof. Dr. Hakan Hadi KADIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf TÜZÜN                  (Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet Dumlu AYDIN   (Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Gökşin ŞENGÜL              (Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Mürteza ÇAKIR        (Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Çağatay ÇALIKOĞLU   (Öğretim Üyesi)

 

4-      ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

Nöroendovasküler girişimler (Anevrizma-AVM)

Nöroendoskopik girişimler (Ventriküler-transnazal)

Mikronöroşirurjikal spinal cerrahi

 

5-      ANABİLİM DALI FİZİKİ OLANAKLARI

Anabilim Dalı 56 yataklı klinik, 7 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi,  1 adet derslik ve 1 adet poliklinikten müteşekkildir.