BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Erzurum Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Misyon ve Vizyon

 Vizyon :Bilgisayar sistemleride,yeterli alt yapıya sahip olma bu alandaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri bilgisayar sistemlerinde kullanabilme becerisi,Bilgisayar sistemindeki problemleri saptama,tanımlama ve  çözme becerisi ;bu amaçla ugun yöntemler ve tekniklerini seçme ve uygulama becerisini geliştirmektir. Misyon : Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Bilgiye erişebilmeye bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,